• Kjøpsbetingelser

Våre salgsbetingelser

Betingelser for kjøp fra Ødegård Lakk's nettbutikk

Generelt

"Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.odegard-lakk.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.odegard-lakk.no er bare tilgjengelig på norsk.

Vi leverer kun til fastlands Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Lenker til disse lovene vil gi deg mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter

"Selger er: Ødegård Lakk AS, Puskhola, 6012 Ålesund, org.nr.: 980808882MVA, telefon: 70147125, e-post: post@odegard-lakk.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

"For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi en kjøpsprosess som følger:

a) Orientering

b) Valg av produkter

c) Handlekurven

d) Valg av forsendelses- og betalingsmåte

e) Registrering/innlogging

f) Kontroll av bestillingen

g) Bekreftelse av bestillingen

h) Mottak av ordrebekreftelse"

3. Bestillings- og avtaleprosess

"Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. Du kan lese mer om dine ordre på "mine ordrer" på www.odegard-lakk.no eller ta kontakt med oss på telefon 70147125"

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

"Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen." Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

5. Priser

"Alle priser er oppgitt både med og uten merverdiavgift, dette velger du selv i visningen.Frakt har per tiden fast pris. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m."

6. Betaling

"Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. Kjøpesummen kan også gjøres opp ved forhåndsbetaling. Beløpet og kontonummer oppgis i din ordrebekreftelse. Når betalingen er registrert på vår konto vil varene senes. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta et par dager før vi ser innbetalingen registrert på vår konto. Faktura kan utstedes til alle kunder. Kredittsjekk vil bli foretatt, og vi forbeholder oss retten til å kansellere bestiller fra kunder. Fakturaen sendes sammen med forsendelsen og forfaller til betaling innen angitt kredittid. Det vil bli tillagt ett faktura og administrasjons gebyr.

Ved manglende betaling vil kravet bli purret og sendt til inkasso ved Interkreditt AS. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, i tilleg kommer eventuelle inkasso kostnader.

7. Levering og forsinkelse

"Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Produkter kan også hentes i vår butikk, når dette er bestilt.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.". Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. Du finner dine registrerte og leverte ordrer på "Konto" og "Din ordrehistorikk" på www.odegard-lakk.no eller ta kontakt med oss på 70147125".

8. Undersøkelse av produktene

"Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler."

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

"Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mikset lakk kan ikke byttes - kun hvis produktet er mikset etter annen kode enn oppgitt i bestillingen.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig per epost til post@odegard-lakk.no. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting."

10. Angrerett

"Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i uåpnet emballasje og samme mengde og stand som du mottok den.

All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet."
Angrerett gjelder ikke for mikset lakk etter oppgitt fargekode.

12. Personopplysninger

"Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

a) du har samtykket i utleveringen, eller

b) når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

c) i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via post@odegard-lakk.no "

13. Salgspant

"Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet."

14. Tvister

"Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt verneting."