• Grunning bart stål

Tips og triks med

Ødegård Lakk AS

ENKEL BEHANDLING AV KAROSSERI SOM ER SANDBLÅST ELLER NEDSLIPT TIL BART STÅL!

 

1. Alle tørketider forutsetter 20C og R.F.50%  Hvis du jobber i ett rom med lavere temp. enn 20C, kan du varme opp arbeidsområdet, før du setter i gang!

2. Slip bort alle slipe kanter fra sandblåse operasjonen, til det blir slett, med P240 papir.

3. Eventuelt sparkle, hvis du har ujevnheter. Sparkeltype kan velges etter hvor grove fordypninger du skal sparkle. Ved grunne striper, kan du bruke Spray Filler.

4. Slip ned etter hver sparkel operasjon, begynn med grovt papir P120, avslutt med P500, før lakkering.

5. Rengjør med silicon fjerner. Bruk en støvfri klut. Gjenta dette etter alle sparkle/slipe operasjoner.

6. Legg på grunning. Syregrunning, spray DP42R lys grå, DP44R mellom grå eller DP46R mørk grå, skal legges direkte på bart stål. Ikke sparkel opp på denne. På områder du har sparklet, skal du bruke Presto P428917, grå primer.

7. Legg på Basefargen / Tett fargen. Hvis du bruker spray, legg på tynne strøk. Vent til forrige strøk er tørt, FØR du legger på neste. SE Tips og Triks for spraybokser.

8. Husk - Tørk av med støvklut.

 

Lykke til!